salarisadministratie

home diensten salarisadministratie

Wij nemen het u uit handen

Het voeren van salarisadministratie of loonadministratie is voor veel bedrijven een tijdrovende klus. Er komt namelijk meer bij komt kijken dan het opstellen van loonspecificaties.

gebruik uw verstand en leen het onze

Wilt u uw salarisadministratie uitbesteden? Wij zijn de perfecte partner die u de volgende diensten kan bieden:

 • Bruto/netto loonspecificaties berekenen en opstellen
 • Betaalopdrachten verzorgen die betrekking hebben op de salarissen
 • De administratie rond werknemersspaarregelingen
 • Aan- en afmelden van uw werknemers bij de uitvoeringsinstantie voor sociale verzekeringen
 • Loonbelastingverklaringen
 • Ziek- en herstelmeldingen van uw werknemers
 • Naheffingsaanslagen loonbelasting en premieheffing volksverzekeringen controleren
 • Nota’s voor de uitvoeringsinstantie voor sociale verzekeringen, ziekengeldverzekeraar, het pensioenfonds en uitvoeringsinstantie voor bedrijfstakregelingen controleren
 • Uitbetaalde lonen controleren in verhouding tot de voorschotnota van de uitvoeringsinstantie voor sociale verzekeringen en het voorschot-correctieformulier invullen
 • Aangifte loonbelasting en premieheffing volksverzekeringen per maand, kwartaal of jaar
 • Loonjournaalpost aanmaken ter verwerking in uw administratie
 • Verplichte opgaven aan de uitvoeringsinstantie voor sociale verzekeringen en de Belastingdienst verzorgen op jaarlijkse basis
 • Proforma berekeningen maken van nettoloon en loonkosten
 • Arbeidsovereenkomsten opstellen voor nieuwe werknemers
 • Periodiek controleren of de lonen van uw werknemers in overeenstemming zijn met de Wet op het Minimumloon, de Minimumvakantietoeslag en de cao
 • Loonkostensubsidies, afdrachtskortingen e.d. controleren en zo nodig aanvragen en toepassen
 • Contacten onderhouden en correspondentie voeren met de uitvoeringsinstantie voor sociale verzekeringen, de Belastingdienst, Arbodienst, ziekengeldverzekeraar, het pensioenfonds, de uitvoeringsinstantie voor bedrijfstakregelingen en andere instanties