Skip to content
Menu

Salarisadministratie

Home Diensten Salarisadministratie

Wij nemen het uit handen

Het voeren van salarisadministratie of loonadministratie is voor veel bedrijven een tijdrovende klus. Er komt namelijk meer bij kijken, dan alleen het opstellen van loonspecificaties.

Gebruik je verstand en leen het onze

Wilt jij jouw salarisadministratie uitbesteden? Wij zijn de perfecte partner die de volgende diensten aanbieden:

Bruto/netto loonspecificaties berekenen en opstellen
Betaalopdrachten verzorgen, die betrekking hebben op de salarissen
De administratie rond werknemersspaarregelingen
Aan- en afmelden van jouw werknemers bij de uitvoeringsinstantie voor sociale verzekeringen
LoonbelastingverklaringenLoonbelastingverklaringen
Bruto/netto loonspecificaties berekenen en opstellen
Ziek- en herstelmeldingen van jouw werknemers
Bruto/netto loonspecificaties berekenen en opstellen
Naheffingsaanslagen loonbelasting en premieheffing volksverzekeringen controleren
Nota’s voor de uitvoeringsinstantie voor sociale verzekeringen, ziekengeld verzekeraar, het pensioenfonds en uitvoeringsinstantie voor bedrijfstakregelingen controleren
Uitbetaalde lonen controleren, in verhouding tot de voorschotnota van de voor sociale verzekeringen en het voorschot-correctieformulier invullen
Aangifte loonbelasting en premieheffing volksverzekeringen per maand, kwartaal of jaar
Loonjournaalpost aanmaken ter verwerking van jouw administratie
Verplichte opgaven aan de uitvoeringsinstantie voor sociale verzekeringen en de Belastingdienst verzorgen, op jaarlijkse basis
Proforma berekeningen maken van nettoloon en loonkosten
Arbeidsovereenkomsten opstellen voor nieuwe werknemers
Periodiek controleren of de lonen van jouw werknemers in overeenstemming zijn met de Wet op het Minimumloon, de Minimumvakantietoeslag en de geldende cao
Loonkostensubsidies, afdrachtskortingen en dergelijke controleren en zo nodig aanvragen en toepassen
Contacten onderhouden en correspondentie voeren met de uitvoeringsinstantie voor sociale verzekeringen, de Belastingdienst, Arbodienst, ziekengeld verzekeraar, het pensioenfonds, de uitvoeringsinstantie voor bedrijfstakregelingen en andere instanties