Bezwaar- en beroepschriften

Montroos

Bezwaar- en beroepschriften

| Fouten of beslissingen terugdraaien

Het kan gebeuren dat u een fout maakt bij het indienen van een belastingaangifte. Of dat u het oneens bent met een beslissing van de Belastingdienst. Gelukkig zijn bezwaarschriften en beroepschriften hiervoor in het leven geroepen. Om u financiële rust te bezorgen, helpen we u graag een handje bij het opstellen hiervan.

Zodra uzelf of de Belastingdienst foutieve gegevens constateert, moet u zo snel mogelijk actie ondernemen. Uiteraard zijn er bepaalde eisen waaraan u moet voldoen.

Wat kunnen we voor u betekenen?

  • Wij ondersteunen bij het controleren van aanslagen inkomstenbelasting, vermogensbelasting, vennootschapsbelasting en naheffingsaanslag omzetbelasting. Zowel van u en uw partner als van uw directeur, aandeelhouders en zakenpartners
  • We stellen bezwaarschriften en beroepschriften op voor de eerdergenoemde belastingaanslagen. Maar ook voor premienota’s en beschikkingen van de uitvoeringsinstelling voor sociale verzekeringen
  • We treden op als gemachtigde bij de verdere behandeling van bezwaar- en beroepschriften

Waaraan moet uw bezwaarschrift voldoen?

Als u bezwaar maakt tegen een aanslag, beslissing of beschikking van de Belastingdienst, moet u binnen 6 weken bezwaar maken. In uw bezwaar vermelden wij:

  • de verzenddatum
  • de gegevens van uw onderneming
  • de naam van ons administratiekantoor als uw belastingconsulent
  • tegen welke aangifte of beslissing u bezwaar maakt
  • de datum en het kenmerk van de aangifte waartegen u in bezwaar gaat
  • waarom u het niet eens bent met uw aangifte, de belastingaanslag, beschikking of beslissing

Niet eens met de uitspraak op uw bezwaar?

U kunt in beroep gaan bij de rechtbank. Dat kan tot en met 6 weken na de uitspraak op uw bezwaar. Ook daarbij helpen we u graag bij.

Hulp nodig bij uw bezwaar- of beroepschrift?

Neem zo snel mogelijk contact met ons op. We helpen u graag uit de brand.

Steve Montroos vult bezwaarschrift in