rapportering

home diensten rapportering

Weten hoe uw onderneming er voor staat

Hoe staat uw onderneming er nu voor? De beste manier om deze vraag te beantwoorden is rapportering. Hierbij maken wij onderscheid tussen twee soorten jaarrekeningen: de fiscale jaarrekening en de bedrijfseconomische jaarrekening.

gebruik uw verstand en leen het onze

Wat houdt een fiscale jaarrekening in?

De fiscale jaarrekening is bedoeld om de fiscale winst van uw onderneming te berekenen. De Belastingdienst gebruikt fiscale winst als basis voor het heffen van inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Wat houdt een bedrijfseconomische jaarrekening in?

De bedrijfseconomische jaarrekening wordt vaak gebruikt bij (her)financiering of verkoop van de onderneming. Deze jaarrekening geeft een beeld van het vermogen en de ondernemingsresultaten, vanuit bedrijfseconomisch oogpunt. Hierbij wordt geen rekening gehouden met fiscale normen, maar met de werkelijke situatie.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij helpen u graag met het opstellen van:

  • een op fiscale grondslagen samengestelde jaarrekening
  • een op commerciële grondslagen samengestelde jaarrekening
  • een rapport ten behoeve van de verplichte publicatie van (delen van) de jaarrekening

Kunt u onze hulp bij de rapportering gebruiken?

Onze medewerkers staan voor u klaar. Neem direct contact op met ons kantoor.