Vastlegging

Vastlegging van diverse zaken

Onder vastlegging worden de volgende zaken verstaan:vastlegging

  • Inschrijven of wijzigen van uw onderneming in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
  • Notulen van de algemene vergaderingen van aandeelhouders, telkens wanneer een dergelijke vergadering door de wet wordt geëist;
  • Schriftelijke vastlegging van alle rechtsverhoudingen tussen uw vennootschappen (onderling), directeuren en aandeelhouders, telkens wanneer een dergelijke vergadering door de wet wordt geëist.