Salarisadministratie

Loonadministratie of Salarisadministratie

Loonadministratie

Het voeren van salarisadministratie of loonadministratie is een tijdrovende klus, omdat er zoals u weet meer bij komt kijken dan het opstellen van loonspecificaties. Wilt u uw salarisadministratie uitbesteden? Montroos Administratie- en Advieskantoor is dan de perfecte partner die u de volgende diensten kan bieden:

 • Bruto/netto loonspecificaties berekenen en opstellen;
 • Betaalopdrachten verzorgen die betrekking hebben op de salarissen;
 • De administratie rond werknemersspaarregelingen;
 • Aan- en afmelden van uw werknemers bij de uitvoeringsinstelling voor sociale verzekeringen en het ziekenfonds;
 • Loonbelastingverklaringen;
 • Ziek- en herstelmeldingen van uw werknemers;
 • Naheffingsaanslagen loonbelasting en premieheffing volksverzekeringen controleren;
 • Nota’s voor de uitvoeringsinstelling voor sociale verzekeringen, ziekengeldverzekeraar, het pensioenfonds en uitvoeringsinstelling voor bedrijfstakregelingen controleren;
 • Uitbetaalde lonen controleren in verhouding tot de voorschotnota van de uitvoeringsinstelling voor sociale verzekeringen en het voorschot-correctieformulier invullen;
 • Aangifte loonbelasting en premieheffing volksverzekeringen per maand, kwartaal of jaar;
 • Loonjournaalpost aanmaken ter verwerking in uw administratie;
 • Verplichte opgaven aan de uitvoeringsinstelling voor sociale verzekeringen en de Belastingdienst verzorgen op jaarlijkse basis;
 • Proforma berekeningen maken van nettoloon en loonkosten bij (mogelijke) indiensttreding van nieuwe werknemers;
 • Arbeidsovereenkomsten opstellen voor nieuwe werknemers;
 • Periodiek controleren of de lonen van uw werknemers in overeenstemming zijn met de Wet op het Minimumloon, de Minimumvakantietoeslag en de cao;
 • Loonkostensubsidies, afdrachtskortingen e.d. controleren en zo nodig aanvragen en toepassen;
 • Contacten onderhouden en correspondentie voeren met de uitvoeringsinstelling voor sociale verzekeringen, de Belastingdienst, Arbodienst, ziekengeldverzekeraar, het pensioenfonds, de uitvoeringsinstelling voor bedrijfstakregelingen en andere instanties.

 

Uw salarisadministratie uitbesteden?
Wij nemen deze graag van u over.
Neem voor meer informatie direct contact met ons op.